Doradztwo zawodowe

Prowadzimy nieodpłatne konsultacje indywidualne z doradcą zawodowym, który udziela wsparcia m.in. w:

  • zakresie oceny posiadanych umiejętności i predyspozycji zawodowych,
  • tworzeniu dokumentów aplikacyjnych,
  • rozwoju kariery zawodowej,
  • wyborze ścieżki edukacji i szkoleń,
  • zmianie zawodu,
  • motywacji do pracy,
  • odkryciu mocnych stron,
  • przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej.

Zapraszamy do kontaktu tel. lub osobistego w celu umówienia terminu konsultacji.