O NAS

W ramach Agencji Zatrudnienie (nr rejestru WUP 823) świadczymy bezpłatne usługi w zakresie pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, doradztwa zawodowego, pomocy wzajemnej. Pomagamy w znalezieniu zatrudnienia osobom:

– bezrobotnym,
– poszukującym pracy,
– bezdomnym,
– z niepełnosprawnościami.

Tylko w 2016 roku Agencja pozyskała ok. 800 ofert pracy (ściśle korespondujące z potrzebami i kwalifikacjami jej klientów), głównie w zawodach tj. pracownik budowlany, sprzedawca¬-kasjer, sprzątania, pracownik administracyjny, pracownik ochrony. Specjaliści udzielili 298 konsultacji z zakresu doradztwa zawodowego pośrednictwa pracy. Cztery osób bezrobotnych odbyło kilkumiesięczne staże zawodowe na różnych stanowiskach, finansowane ze środków Funduszu Pracy, dzięki którym zdobyły zatrudnienie. W ramach realizacji programu „Włącz się” Hiszpańskiej Fundacji „La Caixa” pracę podjęło 44 z 100 osób uczestniczących w programie.

W roku 2016 z oferty agencji skorzystały 925 osób.