Przygotowanie wniosków

Nasz zespół pomoże również w wypełnieniu oraz złożeniu wniosku o miejsce stażowe do urzędu pracy oraz wypełnieniu dokumentacji niezbędnej dla PFRON.