Szkolenia

W ramach działań Agencji Zatrudnienia oraz we współpracy z innymi instytucjami organizujemy bezpłatne warsztaty i szkolenia grupowe wzmacniające kompetencje:

      społeczne (asertywności, komunikacji, autoprezentacji) i zawodowe (warsztaty przygotowujące do podjęcia pracy, przygotowanie dokumentów, efektywnego poszukiwania pracy, szkolenia komputerowe, itd.)

 

    Ukończenie kursu będzie potwierdzane certyfikatem.

Więcej informacji na temat aktualnie odbywających się szkoleń i warsztatów można uzyskać pod nr. tel. oraz na stronie internetowej www. szkolenia.otwartedrzwi.pl