Trener Pracy

Oferujemy trenera pracy, który jest realnym wsparciem dla Ciebie pracodawco i dla Twojego kandydata. Nasz trener udzieli pomocy w przejściu przez całą procedurę związaną z zatrudnieniem oraz pomoże przeszkolić i wprowadzić przyszłego pracownika w zespół pracowniczy. Ponadto trener pracy prowadzi monitoring w miejscu pracy, rozwiązuje ewentualny problem oraz będzie naturalnym łącznikiem pomiędzy Tobą pracodawco, a Twoim pracownikiem.