Znalazłem prace i co dalej?

Samo znalezienie pracy to sukces. Jednak zdarza się, iż Nasza radość z sukcesu stopniowo przygasa na myśl o tym, co czeka nas po pozytywnym przejściu procesu rekrutacji a przed samym podpisaniem umowy o pracę.
Pracodawca obowiązany jest przez Kodeks Pracy do kilku prawnych obowiązków które musi dopełnić przed podpisaniem z Nami umowy.

Pierwszym z nich to skierowanie Nas do Lekarza Medycyny Pracy. Mało kto zdaje sobie sprawę jakie znaczenie ma ta „służba”. Pisze służba, gdyż faktycznie właściwa nazwa tego organu to Służba Medycyny Pracy. Wielu z Nas z niechęcią idzie do lekarza Medycyny Pracy nie zdając sobie sprawy z tego, iż wizyta u Niego może mieć znaczący wpływ na Nasza przyszłość o czym w dalszej części.

Skierowanie do lekarza uzyskujemy od pracodawcy gdyż jest to Jego obowiązek (dot. Umów o pracę). Zadaniem Lekarza jest ocena Naszego zdrowia przed podpisaniem umowy i stwierdzenie czy jesteśmy zdolni do podjęcia zatrudnienia. Lekarz może to stwierdzić na podstawie zleconych badań tj. morfologia, rentgen, okulista a nawet spirometria. Dla niektórych grup zawodowych szczególnego narażenie na szkodliwe czynniki np. chemiczne stosuje się dodatkowe badania aby udokumentować stan Naszego zdrowia przed nawiązaniem współpracy z przyszłym pracodawcą. Jeśli Nasze badania wypadną pozytywnie Lekarz wyda Nam orzeczenie o zdolności do pracy. Jest to jednak orzeczenie na czas określony. Czas ten zależy od kilku czynników np. stanu Naszego zdrowia w dniu badania czy tez charakteru pracy do której jesteśmy kierowani.

Okresowe badanie u lekarza medycyny Pracy jest ważne DLA NAS. Dlaczego?

Służba Medycyny Pracy jest pierwszym organem który może stwierdzić u Nas tzw. chorobę zawodową. Na podstawie porównania Naszych badań z dnia pierwszego badania tzn. przed podpisaniem umowy a badania kolejnego lekarz porównuje czy stan Naszego zdrowia się nie pogorszył np. przez wpływ szkodliwych czynników panujących w zakładzie pracy. Praca w takim miejscu jak np. perfumeria jest miejscem szczególnego narażenia Nas na „chorobę zawodową” gdyż opary gazów znajdujące się w perfumach mogą doprowadzić do różnych schorzeń takich jak na przykład astma. Po dwóch latach pracy w perfumerii może ale oczywiście nie musi znacząco pogorszyć się stan Naszego zdrowia. Stąd między innymi ważne jest przejście tego etapu.

Kolejnym obowiązkiem pracodawcy jest przeprowadzenie Nam szkolenia BHP na stanowisku pracy na którym zostaliśmy zatrudnieni. Jest to zazwyczaj kilkugodzinne szkolenie przeprowadzane w ciągu jednego dnia.

WAŻNE: szkolenie BHP pracodawca ma obowiązek przeprowadzić najpóźniej w dniu podpisania z Nami umowy! Szkolenie to odbywa się w czasie Naszej pracy i na koszt pracodawcy. Zakres tego szkolenia zależy od funkcji jaką będziemy pełnić od charakteru pracy i wielu innych czynników które szczegółowo określa Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz załącznikach do tego rozporządzenia. Po wydaniu przez lekarza Medycyny Pracy orzeczenia o zdolności do pracy oraz po przejściu szkolenia BHP nareszcie możemy podpisać umowę.